Komunikat dyrektora z dnia 29.01.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Korczaka informuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w dniach od 01.02.2021r. do 05.02.2021r. edukacja będzie odbywać w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora Meet oraz wspierająco za pomocą dziennika lekcyjnego i aplikacji Classroom, z wyjątkiem: • klas 1ap, 1cp, 2bp, 2cp, 3ap, 3cp Szkoły Przysposabiającej do Pracy, które będą…