komunikat

Organizacja zajęć od 27 stycznia 2022r.

Działając na podstawie: § 2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186), Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Gliwicach zarządza: