Komunikat z 4 grudnia 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Korczaka informuje, że od dnia 07.12.2020r. edukacja odbywa się dalej w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji, za pośrednictwem komunikatora Meet oraz wspierająco, za pomocą aplikacji Classroom z wyjątkiem: => klas 1ap, 1bp, 1cp, 2bp, 2cp, 3bp, 3cp szkoły Przysposabiającej do Pracy, które będą realizować zajęcia w formie stacjonarnej…