Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2020/2021

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty: wniosek o przyjęciedo szkoły ze wskazaniem typu szkoły oraz wybranego zawodu świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej; świadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zwolnieniu z tego egzamin; aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego; dla kandydatów spoza Gliwic wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie zezwalające…