Podwyższanie umiejętności językowych na Malcie

Profesjonalny instytut nauki języka angielskiego ETI Executive Training Institute na Malcie  gości kolejną grupę naszych nauczycieli w czasie trwania projektu realizowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działania naszych nauczycieli wpłyną korzystnie nie tylko na podniesienie umiejętności językowych ale również przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, podniesienia kompetencji społecznych…