Zastępstwa w dniu 28.01.2020 wtorek
Grażyna Borth
lekcja opis zastępca
3 1 1NI Płuska - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)  
     
Łucja Jankiewicz
lekcja opis zastępca
4 1 1c SSPdP_SP - Religia, 9a E. Lietz
5 1 1c SSPdP_SP - Religia, 9a M. Roj
6 1 1a liceum_3(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 34a B. Lemczak
7 1 1c liceum_4 - Religia, 209 J. Herman
8 2 2a branżowa - Religia, 17 B. Dudek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
3 NPs M. Roj
     
Krzysztof Legieżyński
lekcja opis zastępca
0 2 2a SSPdP(2) - Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyjna, 118 H. Saferna
2 3 3a SSPdP(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyjna, 118 P. Halemba
3 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, 118i D. Kaczmarczyk
4 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, 110i B. Majnusz
5 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, 118i B. Majnusz
6 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, 110i P. Halemba
7 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, 110i B. Majnusz
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
3 Aug A. Rogoziński
4 Ps2 E. Kogowska-Piasecka
6 Aug A. Rogoziński
     
Katarzyna Mrozek-Minkina
lekcja opis zastępca
5 1 1NI Płuska - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)  
     
Dariusz Postek
lekcja opis zastępca
0 Przedmioty zawodowe budowlane_18 - Przedmioty zawodowe budowlane_18, 34 A. Waligóra
1 Przedmioty zawodowe budowlane_18 - Przedmioty zawodowe budowlane_18, 36 A. Regulski
2 Przedmioty zawodowe budowlane_18 - Przedmioty zawodowe budowlane_18, 36 A. Regulski
3 Przedmioty zawodowe budowlane_18 - Przedmioty zawodowe budowlane_18, 36 A. Regulski
4 Przedmioty zawodowe budowlane_18 - Przedmioty zawodowe budowlane_18, 36 A. Regulski
5 3 3a branżowa(4) - Przedmioty zawodowe budowlane_18, A. Regulski
6 2 2b branżowa(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, A. Regulski
     
Martyna Rybacka
lekcja opis zastępca
3 3 3a liceum_a - Geografia rozszerzona, 14 E. Uwsiewicz-Kniecicka
5 3 3b branżowa - Wiedza o społeczeństwie, 14 E. Lietz
6 2 2a liceum_a - Geografia rozszerzona, 14 A. Szumska
8 2 2b branżowa - Historia, 14 A. Piekara
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
5 NPs A. Mroszczak
     
samoch Vacat
lekcja opis zastępca
2 3 3b branżowa(1) - Przedmioty zawodowe mechanik pojazdów samochodowych_18, E. Uwsiewicz-Kniecicka
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN