Zastępstwa w dniu 20 maj 2022 - 23 maj 2022
Grażyna Borth / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
0 Zajęcia pozalekcyjne inne - z_angielski, 31 E. Klejnot-Schreiber
1 3 3m branżowa_n(3) - z_angielski, 31 E. Klejnot-Schreiber
2 1 1NIk - j.angielski, A. Waligóra
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
1 Ips E. Lietz
2 Pn2 B. Pohorylec
     
historia i wos Vacat / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
6 1 1NIk - historia, M. Rybacka
     
Dorota Kaczmarczyk / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
2 3 3m branżowa_G(1) - wf, 110 B. Majnusz
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
1 Ps2 K. Legieżyński
     
Justyna Klyszcz / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
1 Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensa - kor. komp., 9 A. Krupińska
2 1 1b liceum_4(1) - kor. komp., 39 E. Klejnot-Schreiber
3 1 1m branżowa_n(1) - kor. komp., 9 D. Kaczmarczyk
5 2 2c SSPdP - funkc. os. i, 15 B. Pohorylec
6 1 1b liceum_4(1) - kor. komp., 13 M. Kałusek
8 2 2a liceum_4(2) - kor. komp., 35 M. Kałusek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
3 Ps M. Raróg-Chudoba
     
Agnieszka Kowol / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
6 Język angielski - j.angielski, 26 D. Schwengler
7 1 1n branżowa_n(2) - Okienko dla uczniów  
8 1 1m branżowa_n(1) - j.angielski, 26 M. Bartuchowska
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
6 Ips J. Górczyk
7 Ips M. Kałusek
     
Anna Macha / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
3 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 A. Rogoziński
4 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 E. Klejnot-Schreiber
5 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 M. Kałusek
6 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 E. Kocel
7 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 E. Kocel
8 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 E. Kocel
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
5 IIps A. Waligóra
7 IIps M. Bartuchowska
     
Anna Mroszczak / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
4 3 3d SSPdP - pdp, 35 M. Jasiński
5 3 3d SSPdP - pdp, 35 E. Bydelska
6 3 3d SSPdP - pdp, 35 E. Bydelska
7 Biologia - matematyka, 24 M. Kałusek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
4 IIps A. Regulski
5 Ips2 B. Dudek
     
Agnieszka Nalepa / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
0 3 3c SSPdP(1) - kor. komp., 9a M. Sznir
7 2 2b SSPdP(1) - kor. komp., 35a H. Saferna
     
Dariusz Postek / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
0 1 1b liceum_4(2) - kor. komp., 39 E. Łączkiewicz
1 3 3m branżowa_G - pozal.inne, 39 J. Maćkowska
     
Anna Skrzypczyk / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
0 Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensa - kor. komp., 27 M. Raróg-Chudoba
1 3 3d SSPdP - pdp, 35 M. Raróg-Chudoba
2 3 3d SSPdP - pdp, 35 A. Rogoziński
3 3 3d SSPdP - pdp, 35 E. Bydelska
4 1 1m branżowa_n - e_dla_bezp, 26 E. Lietz
5 3 3b SSPdP - pdp, 13 H. Saferna
6 Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensa - kor. komp., 12 K. Legieżyński
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
5 Ipn E. Lietz
     
kucharz Vacat / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
1 3 3o branżowa_G(2) - cukpiek_18, 5 M. Wolska
2 3 3o branżowa_G(2) - cukpiek_18, 5 M. Wolska
3 3 3o branżowa_G(2) - cukpiek_18, 5 M. Wolska
4 3 3o branżowa_G(2) - cukpiek_18, 5 M. Wolska
5 3 3o branżowa_G(2) - cukpiek_18, 5 M. Wolska
6 3 3o branżowa_G(2) - cukpiek_18, 5 M. Wolska
     
matematyka Vacat / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
1 1 1b liceum_4 - matematyka, 24 E. Kogowska-Piasecka
5 1 1a liceum_4 - matematyka, 24 R. Osmenda
6 1 1a liceum_4 - matematyka, 24 R. Osmenda
7 3 3lb liceum_4 - matematyka, R. Osmenda
     
rewalidacja Vacat / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
6 1 1m branżowa_n(2) - kor. komp., 34a M. Bartuchowska
7 1 1m branżowa_n(2) - kor. komp., 9b M. Bartuchowska
     
Wf Vacat / 20 maj 2022 piątek
lekcja opis zastępca
0 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, 118i K. Legieżyński
5 1 1n branżowa_n(2) - gimn. korekc, D. Kaczmarczyk
6 3 3b SSPdP(2) - gimn. korekc, 118i A. Wysowska
7 3 3a SSPdP(1) - gimn. korekc, 118 D. Kaczmarczyk
     
Grażyna Borth / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
1 Język angielski zawodowy - z_angielski, 8 P. Rucki
2 3 3m branżowa_G(1) - j.angielski, 8 E. Kocel
4 3 3m branżowa_G - z_angielski, 8 A. Waligóra
5 Język angielski zawodowy - z_angielski, 8 B. Dudek
6 Język angielski - j.angielski, 8 J. Górczyk
7 3 3d SSPdP - z.rozw.komun, 35 M. Roj
8 3 3d SSPdP - z.rozw.komun, 35 M. Bartuchowska
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
2 POD J. Górczyk
5 Ps A. Olczak-Rawecka
7 POD Ł. Jankiewicz
     
Dorota Kaczmarczyk / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
3 3 3m branżowa_G(1) - wf, 118 J. Herman
5 Wychowanie fizyczne - wf, 110 E. Uwsiewicz-Kniecicka
6 Wychowanie fizyczne - wf, 110 J. Cesarz-Kaczorowska
7 Wychowanie fizyczne - wf, 110 M. Bartuchowska
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
6 POD J. Herman
     
Adam Kryś / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
1 1 1b branżowa - introli_20, R. Osmenda
2 1 1b branżowa - introli_20, R. Osmenda
3 1 1b branżowa - introli_20, R. Osmenda
4 1 1b branżowa - introli_20, R. Osmenda
5 1 1b branżowa - introli_20, R. Osmenda
6 1 1b branżowa - introli_20, M. Sznir
     
Anna Macha / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
7 3 3a branżowa_G(2) - j.niemiecki, 36 E. Lietz
8 Język niemiecki zawodowy - z_niemiecki, 36 J. Maćkowska
9 Język niemiecki - j.niemiecki, 36 M. Sznir
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
7 IIps H. Jarzyńska
8 IIps M. Bartuchowska
     
Beata Majnusz / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
4 Wychowanie fizyczne - wf, 110i E. Uwsiewicz-Kniecicka
5 Wychowanie fizyczne - wf, 118 K. Legieżyński
6 Wychowanie fizyczne - wf, 118 K. Legieżyński
7 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, K. Legieżyński
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
4 Pn B. Kasperczyk
5 POD J. Herman
     
Anna Mroszczak / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
5 Zajęcia z wychowawcą - zaj. z wych., 23 J. Kołoczek-Wybierek
6 3 3m branżowa_G(1) - kor. komp., 23 M. Bartuchowska
7 Zajęcia socjoterapeutyczne - socjoterapia, 14 M. Sznir
8 Zajęcia socjoterapeutyczne - socjoterapia, 14 M. Sznir
9 Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensa - kor. komp., 13 Ł. Jankiewicz
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
6 Ps M. Roj
     
Małgorzata Müller / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
3 3 3m branżowa_G(2) - wf, 110i P. Natkański
4 Wychowanie fizyczne - wf, 118 K. Legieżyński
6 Wychowanie fizyczne - wf, 118i K. Jońca
7 Wychowanie fizyczne - wf, 118 K. Jońca
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
3 Pn M. Rybacka
     
Barbara Pohorylec / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
6 Matematyka - matematyka, 26 J. Maćkowska
7 2 2c SSPdP - pdp, 15 E. Bydelska
8 1 1b liceum_4(1) - kor. komp., 13 A. Rogoziński
     
Martyna Rybacka / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
2 1 1b liceum_4 - geografia, 14 M. Kałusek
3 3 3a branżowa_G - wos, 14 J. Polczyk
4 3 3lb liceum_4 - geografia, 14 J. Herman
5 1 1a liceum_4 - geografia, 14 P. Halemba
     
Anna Skrzypczyk / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
1 3 3b SSPdP - pdp, 13 H. Saferna
2 3 3b SSPdP - pdp, 13 M. Jasiński
3 3 3b SSPdP - pdp, 13 M. Jasiński
4 3 3b SSPdP - pdp, 13 P. Małek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
3 Ps M. Sznir
4 Ps P. Halemba
     
budowlane Vacat / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
3 3 3b branżowa(1) - budowlane_18, 209 E. Uwsiewicz-Kniecicka
     
kucharz Vacat / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
2 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
3 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
4 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
5 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
6 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
7 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
8 3 3b branżowa(2) - cukpiek_18, 5 B. Tomaszewska
     
matematyka Vacat / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
4 3 3a branżowa_G - matematyka, 208 B. Pohorylec
5 1 1NIm - matematyka, E. Kogowska-Piasecka
6 3 3lb liceum_4 - matematyka, 28a R. Osmenda
7 Matematyka - matematyka, 31 R. Osmenda
8 1 1a liceum_4 - matematyka, 31 R. Osmenda
9 3 3lb liceum_4 - Uczniowie zwolnieni do domu  
     
rewalidacja Vacat / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
0 Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensa - kor. komp., 1 E. Łączkiewicz
1 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, 118 P. Halemba
3 Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensa - kor. komp., 8 B. Dudek
     
Wf Vacat / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
0 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, 118 P. Halemba
2 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, 118 P. Halemba
3 2 2a liceum_4(2) - wf, 118i P. Halemba
4 2 2a liceum_4(2) - wf, P. Halemba
7 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, 119 A. Olczak-Rawecka
8 Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyj - gimn. korekc, 118 A. Olczak-Rawecka
     
Adam Waligóra / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
5 3 3lb liceum_4 - historia, 26 J. Herman
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
4 POD B. Dudek
     
Małgorzata Wolska / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
2 3 3a SSPdP - pdp, 17 M. Raróg-Chudoba
3 3 3a SSPdP - pdp, 17 M. Raróg-Chudoba
4 3 3a SSPdP - pdp, 17 M. Raróg-Chudoba
     
Aleksandra Wójcik / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
1 1 1a SSPdP - pdp, 23 M. Jasiński
2 1 1a SSPdP - pdp, 23 Ł. Jankiewicz
4 2 2a SSPdP - pdp, 9 B. Kasperczyk
5 3 3d SSPdP - pdp, 35 H. Jarzyńska
6 3 3d SSPdP - pdp, 35 H. Jarzyńska
8 1 1Świetlica - świetlica, 1a B. Kasperczyk
9 1 1Świetlica - świetlica, 1a A. Rogoziński
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
1 Ips D. Postek
2 Ipn M. Kałusek
7 Pn A. Olczak-Rawecka
     
Aleksandra Wysowska / 23 maj 2022 poniedziałek
lekcja opis zastępca
1 Wychowanie fizyczne - wf, 110i A. Kowol
2 Wychowanie fizyczne - wf, 110i A. Kowol
4 Wychowanie fizyczne - wf, 118i E. Lietz
5 Wychowanie fizyczne - wf, 118i A. Olczak-Rawecka
6 3 3m branżowa_G(2) - gimn. korekc, 1 A. Olczak-Rawecka
7 Wychowanie fizyczne - wf, 118i P. Natkański
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
6 Pn J. Klyszcz
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN