Zastępstwa w dniu 01.10.2020 czwartek
Grażyna Borth
lekcja opis zastępca
1 Język angielski - Język angielski, 36a A. Kowol
3 1 1m branżowa_n(1) - Język angielski, 28a A. Kowol
5 Język angielski - Język angielski, 15 A. Kowol
6 Język angielski - Język angielski, 1 M. Pawliczek
7 Język angielski - Język angielski, 1 M. Rybacka
8 2 2a liceum_3(2) - Język angielski, 209 A. Skrzypczyk
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
5 Ps J. Klyszcz
6 NPs A. Wójcik
     
Joanna Dutkiewicz
lekcja opis zastępca
0 3 3a branżowa(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 208 J. Maćkowska
2 3 3a liceum_a(2) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, M. Jasiński
5 3 3c SSPdP(2) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, A. Grabowska
     
Elżbieta Kogowska-Piasecka
lekcja opis zastępca
1 2 2lb liceum_4 - Podstawy przedsiębiorczości, 17 M. Kałusek
2 1 1b branżowa(2) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 39 Ł. Jankiewicz
3 2 2n branżowa_G - Podstawy przedsiębiorczości, 209 M. Bartuchowska
4 2 2n branżowa_G - Podstawy przedsiębiorczości, 209 A. Grabowska
5 3 3m branżowa_n - Matematyka, 16 A. Szumska
6 1 1b branżowa - Podstawy przedsiębiorczości, 31 Ł. Jankiewicz
7 1 1a branżowa - Podstawy przedsiębiorczości, 16 B. Dudek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
4 IIps J. Maćkowska
6 Ps A. Mroszczak
     
Agnieszka Krupińska
lekcja opis zastępca
0 3 3c SSPdP(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 35 A. Grabowska
7 1 1a SSPdP(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 9b M. Roj
8 2 2b SSPdP_G(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 13 M. Raróg-Chudoba
9 2 2b SSPdP_G(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 1a M. Raróg-Chudoba
     
Anna Macha
lekcja opis zastępca
1 Język niemiecki - Język niemiecki, 36 M. Rybacka
2 Język niemiecki - Język niemiecki, 36 E. Uwsiewicz-Kniecicka
5 Język niemiecki - Język niemiecki, 36 H. Jarzyńska
6 1 1a SSPdP - Zajęcia kształtujące kreatywność, 36 M. Roj
7 2 2a liceum_3(2) - Język niemiecki, 36 M. Pawliczek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
1 Ps2 M. Raróg-Chudoba
6 IIps M. Pawliczek
     
Małgorzata Müller
lekcja opis zastępca
1 1 1b branżowa(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyjna, 39 K. Legieżyński
2 1 1b branżowa(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Gimnastyka korekcyjna, 118i A. Olczak-Rawecka
     
Barbara Pohorylec
lekcja opis zastępca
1 3 3c SSPdP - Zajęcia kształtujące kreatywność, 35 E. Łączkiewicz
2 8 8a podstawowa_n - Matematyka, 24 J. Maćkowska
3 8 8a podstawowa_n - Matematyka, 24 M. Kałusek
4 7 7a podstawowy_n - Matematyka, 24 P. Zając
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
2 IIps D. Postek
3 Ips2 D. Kaczmarczyk
     
Beata Raczyńska
lekcja opis zastępca
8 3 3a branżowa - Wiedza o społeczeństwie, A. Waligóra
     
Olimpia Rydel
lekcja opis zastępca
1 1 1m branżowa_n(1) - Przedmioty zawodowe cukierniczo-piekarskie_18, 5 B. Tomaszewska
     
rewalidacja Vacat
lekcja opis zastępca
1 2 2a SSPdP_G(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 26 A. Olczak-Rawecka
2 2 2n branżowa_G(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, A. Grabowska
3 2 2a branżowa_SP(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, H. Jarzyńska
4 2 2a branżowa_SP(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 28a H. Jarzyńska
6 2 2a branżowa_G(1) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, M. Jasiński
     
Izabela Wojnas
lekcja opis zastępca
0 2 2n branżowa_G(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 9a E. Łączkiewicz
1 2 2n branżowa_G(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 9a J. Maćkowska
2 2 2n branżowa_G(3) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 35 M. Sznir
5 3 3b SSPdP(2) - Zajęcia rewalidacyjne-Korekcyjno-kompensacyjne, 23 D. Kaczmarczyk
dyżury
po lekcji miejsce zastępca
1 NPs2 A. Wójcik
4 POD2 A. Rogoziński
5 Ipn E. Uwsiewicz-Kniecicka
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN