Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów. Zebranie rodziców